تلاش چین در حوزه حقوق مالکیت معنوی

تلاش چین در حوزه حقوق مالکیت معنوی

تلاش چین در حوزه حقوق گزارش سال 2009 نشان میدهد که دولت چین تلاش کرده تا توجه زیادی درحوزه حقوق مالکیت معنوی داشته باشد.

به هر حال، اسناد نشان می‌دهد که هدف مهم در زمینه کاهش نقض حقوق مالکیت معنوی تا به حال محقق نشده است، و دلیل ان اساسا مکانیسم اجرایی بی‌اثر و غیربازدارنده است (یو.اس.تی.آر[1]، 2009). در سال 2007، ایالات متحده، رویه حقوقی رسمی را علیه جمهوری خلق چین در سازمان تجارت جهانی به جریان انداخت، و درخواستی را به منظور رایزنی با کشور چین در ارتباط با انجام اقدامات موثر در جهت حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی ارائه داد. در ارتباط با این دعوای تجاری که مرتبط با موضوعات حقوق مالکیت معنوی است سازمان تجارت جهانی، رویه‌ای را برای حل این اختلافات تدوین نمود. در مورد شکایت ایالات متحده، می‌توان ذکر کرد که هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی دریافت که ناهماهنگی‌هایی در قوانین حقوق مالکیت معنوی کشور چین وجود دارد که منافی با تعهدات سازمان تجارت جهانی است(لیگسالز، 2010: 144).

در مورد چنین اختلافاتی، جنبه‌های مختلفی در حوزه تاثیرات اقتصادی حقوق مالکیت معنوی و طرح بهینه نظام‌های حقوق مالکیت معنوی مطرح می‌شود. از یک طرف، کشورهای در حال توسعه معمولا نگران قوانین سختگیرانه ر حقوق مالکیت معنوی و سلطه بالقوه صنایع‌شان از طریق شرکت‌های چندملیتی فناوری-محور هستند. از طرف دیگر، کشورهای صنعتی تلاشی را به منظور تقویت حقوق مالکیت معنوی در سطح جهانی انجام می‌دهند تا از سزمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های داخلی‌شان حمایت کنند.

فصل‌های قبلی رساله من، هدفش را روی تشریح حقوق مالکیت معنوی در کشور چین قرار داده است (لیگسالز، 2010: 144).

سرمایه گذاری کشور آلمان در چین

یکی از کشورهای فناوری-محور مهمی که در جمهوری خلق چین سرمایه‌گذاری کرده است، کشور آلمان است.

بر مبنای نمونه 127 شرکت اصلی و 155 شعبه چینی آن، تاثیر حق مالکیت معنوی روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، قابل مشاهده است. مشخصا، تعداد حق ثبت‌های اعطایی سازمان SIPO و ارزش فناوری انتقالی به کشور چین توسط شرکت‌های اصلی المانی، مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که مجموعه حق ثبت‌هایی اعطایی توسط سازمان SIPO که به شرکت‌های اصلی آلمانی در کشور چین، دارای تاثیر مثبتی روی حجم سرمایه‌گذاری شعبه‌های چینی است.

به هر حال، این یافته‌ها همچنین نشان میدهد که ارزش فناوریهای انتقالی به جمهوری خلق چین، حجم سرمایه‌گذاری را بصورت منفی تحت تاثیرقرار میدهد.

این نتیجه، همراستا با نتایج بررسی صورت‌گرفته توسط مانسفیلد (1994)[2] است، که از شرکت‌های امریکایی سوالاتی را در مورد تمایل‌شان به سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی مختلف پرسیده است. بر این اساس، شرکت‌های چندملیتی، معمولا تمایلی به انتقال فناوری‌های ارزشمند و اثرگذارشان به بازارهای خارجی، در صورتی که خطر ریزش غیرقابل‌کنترل دانش و همچنین تقلید از نوآوری‌هایشان وجود داشته باشد، ندارند (لیگسالز، 2010: 144).

تلاش چین در حوزه حقوق

منابع

USTR (2009): 2009 Special 301 Report, United States Trade Representative, URL:

http://www.ustr.gov/sites/default/files/Full%20Version%20of%20the%202009%20SPECIAL %20301%20REPORT.pdf

latest visit on September 5th, 2009.,

Mansfield, Edwin (1994): Intellectual Property Protection, Foreign Direct Investment, and Technology

Transfer, IFC Discussion Paper No. 19.

Johannes Liegsalz (2010). The Economics of Intellectual Property Rights in China, Dissertation Ludwig-Maximilians-University Munich,

زیرنویس ها

 

[1] . USTR

[2] Mansfield (1994)

1954 بازدید