حق ثبت شرکت های صنعتی در جمهوری خلق چین

حق ثبت شرکت های صنعتی در جمهوری خلق چین

حق ثبت شرکت های صنعتی یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی شنزن تحت عنوان هواوی[1]، در سال 2006 درخواستی برای بیش از 50000 حق ثبت به سازمان SIPO ارائه داده است. شرکت‌های دیگر چینی و موسسات پژوهشی همچون دانشگاه ژجیانگ[2]، همچنین سهمی در افرایش تقاضا برای حق ثبت داخلی  داشته است. در سال 2008، شرکت هواوی در رده بالای فهرست متقاضیان PCT[3] برای بایگانی 1729 حق ثبت بین‌المللی در سازمان WIPO[4]، بیش از هر شرکت دیگری در جهان در ان سال، قرار داشته است. تعداد فزاینده تقاضای حق ثبت در سازمان SIPO و سازمان WIPO توسط متقاضیان چینی، امیدی را برای فعالیت‌های اینده  در زمینه حقوق مالکیت معنوی در جمهوری خلق چین، زنده نگه داشته است.

حقوق مالکیت معنوی سفت و سخت‌تر، منجر به رشد اقتصادی کلی در کشور می‌شود. به دلیل پیشرفت زیاد فناوری و اقتصادی چین در سال‌های اخیر، به نظر من، تنها گذر زمان نشان می‌دهد که جمهوری خلق چین نیازمند قوانین مدون‌تری در زمینه حقوق مالکیت معنوی در سرتاسر جهان است (لیگسالز، 2010: 145). حق ثبت شرکت های صنعتی

مراحل بررسی حق ثبت در اداره حقوق مالکیت معنوی کشور

بررسی حق ثبت، نشان تجاری و طراحی به عنوان مرحله مهمی برای متقاضیان داخلی و خارجی است که به دنبال حمایت از اثر نوآورانه و خلاقانه‌شان هستند.

علاوه بر نتیجه فرایند بررسی (چه درخواست حقوق مالکیت معنوی پذیرفته شود و یا رد شود)، فاکتور اصلی مقدار زمانی است که توسط بررسی‌کننده برای رسیدن به تصمیم نهایی صرف می‌شود. برخلاف موارد پشت‌پرده قوانین حقوق مالکیت معنوی چین، عوامل تعیین‌کننده زمان بررسی حق‌ثبت نوآوری، در بررسی‌های تجربی مدنظر قرار می‌گیرد. بر مبنای مجموعه داده‌های تقریبا 250000 حق ثبت SIPO[5] که در دوره بین سال‌های 1990 و 2002 اعطا شده است، زمان ارزیابی به واسطه اجرای مفاهیم اماری پیشرفته، مدل مخاطره نسبی Cox، و مدل تسریع زمان شکست، مدلسازی شد (لیگسالز، 2010: 145).

نتایج

نتایج نشان می‌دهد که تاخیر زمانی در سازمان SIPO برای بررسی پرونده‌ متقاضیان خارجی، درخواست‌های حق ثبت بین‌المللی، و همچنین برای نواوری‌های ارزشمند و پیچیده، طولانی‌تر است. در مقایسه، بررسی اختراعات در حوزه‌های فناوری مرتبط در جمهوری خلق چین، درخواست شرکت‌های فعال در زمینه حق ثبت، و مخترعان چینی که متقاضی حق ثبت اختراع هستند، دارای تاخیر زمانی کمتری است. در مقایسه با بررسی‌های مشابه که در سازمان حق ثبت اروپا (هارهوف و وانگر، 2009)[6]، و در سازمان حق ثبت اختراع و نشان تجاری در امریکا (جانسون و پاپ، 2003)[7] صورت گرفته است، بررسی حق ثبت اختراع در سازمان SIPO، به استثنا برخی موارد خاص، دارای روند مشابهی با ادارات دیگر حق ثبت اختراع است (لیگسالز، 2010: 145-146).

حق ثبت شرکت های صنعتی

منابع

Johannes Liegsalz (2010). The Economics of Intellectual Property Rights in China, Dissertation Ludwig-Maximilians-University Munich,

Johnson, Daniel K. N. / Popp, David (2003): Forced out of the Closet: The Impact of

the American Inventors Protection Act on the Timing of Patent Disclosure, in: RAND Journal of Economics, Vol. 34, No. 1, pp. 96-112.

 

 

[1] Huawei

[2] Zhejiang

[3] معاهده همکاری حق ثبت

[4] سازمان حقوق مالکیت معنوی جهانی

[5] سازمان حقوق مالکیت معنوی کشور

[6] Harhoff and Wagner, 2009

[7] Johnson and Popp, 2003

2243 بازدید