×

قانون قرارداد چین| شرح مواد قانونی

۸,۰۰۰ تومان

قانون ثبت اختراع جمهوری خلق چین|شرح مواد قانونی

۲,۰۰۰ تومان

قانون کپی رایت جمهوری خلق چین| شرح مواد قانونی

۸,۰۰۰ تومان

قانون علائم تجاری چین| شرح مواد قانونی

۲۳,۰۰۰ تومان

حقوق مالکیت معنوی در چین| بررسی حقوقی مالکیت معنوی در کشور چین

۱۷,۵۰۰ تومان

قراردادهای حمل‌ونقل | مفاهیم مرتبط درحمل و نقل دریایی

۴,۰۰۰ تومان

تلقیح مصنوعی و اثرات آن بر وضعیت حقوقی طفل متولد شده

۷,۰۰۰ تومان

انتقال تعهد در حقوق ایران و فرانسه

۵,۰۰۰ تومان

قراردادهای انتقال تکنولوژی | تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی

۸,۰۰۰ تومان

حضانت اطفال در حقوق ایران| موضوعات مطرح در موضوع حضانت

۹,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

اصل آزادی قرارداد در قانون قرارداد چین

اصل آزادی قرارداد در قانون قرارداد چین مفهوم قرارداد در …

مقررات ویژه قرارداد‌های معمولی در قانون قرارداد یکپارچه جمهوری خلق چین

مقررات ویژه قرارداد‌های معمولی در قانون قرارداد یکپارچه جمهوری خلق …

قانون قرارداد یکپارچه جمهوری خلق چین

قانون قرارداد یکپارچه جمهوری خلق چین قانون قرارداد یکپارچه جمهوری …

مسئولیت نقض قرارداد در چین

مسئولیت نقض قرارداد در چین مسئولیت نقض قرارداد، نوعی از …

گسترش تعهدات قراردادی و ساختار جدید مسئولیت‌های قرارداد در قوانین چین

گسترش تعهدات قراردادی گسترس تعهدات قراردادی در نظریه‌های گذشته قانون …

ساختار جدید مسئولیتهای قراردادی در چین

ساختار جدید مسئولیتهای قراردادی در چین ساختار جدید مسئولیتهای قراردادی …

قانون مدنی در چین

قانون مدنی در چین قانون مدنی در چین به تشریح …

قانون قرارداد کشور چین

قانون قرارداد کشور چین قانون قرارداد کشور چین (CCL)[1] بعنوان …

حق ثبت اختراع در چین

حق ثبت اختراع به عنوان شاخصی از قابلیت‌های تحقیق و …

همکاری بین شرکتهای نوآورانه چندملیتی و شرکت های چینی

همکاری بین شرکتهای نوآورانه چندملیتی و شرکت های چینی همکاری …

عنوان نمونه

برای تولید محتوای تخصصی با ما مکاتبه کنید

0