ارتباط بین گردش تجاری و حقوق مالکیت معنوی

ارتباط بین گردش تجاری و حقوق مالکیت معنوی

ارتباط بین گردش تجاری و حقوق مالکیت معنوی به دلیل انگیزه‌های حقوق مالکیت معنوی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ویژگی منحصر به فرد این حقوق، این نظریه اساسا دو تاثیر متقابل را مطرح می‌کند. درحالیکه تاثیر گسترش بازار فرض را بر این قرار می‌دهد که حقوق مالکیت معنوی، نقشی در افزایش گردش تجاری دارد، اما تاثیر توان بازار نشان‌دهنده گردش تجاری کمتر می‌باشد زیرا رقبا از بکارگیری فناوری‌های مورد نظر منع می‌شوند. در مورد کشور چین، این بخش از رساله من، تاثیر نظام حقوق مالکیت چین و تاثیر فعالیت‌های حق ثبت کشورهای خارجی در چین، در زمینه گردش صادرات به جمهوری خلق چین را نشان می‌دهد.

بر مبنای داده‌های حق ثبت سازمان SIPO، اولین کار این بود که از نظر تجربی، تاثیرات ذکر شده در بالا تفکیک گردد. نتایج، وجود هر دو مشخصه را نشان می‌دهد؛ حق ثبت متقاضیان خارجی در کشور چین، باعث گشایش بازار برای محصولات نواورانه جدید و همچنین افزایش صادرات شده است. اما، تمرکز متقاضیان حق ثبت در یک صنعت، تاثیر منفی را روی گردش تجارت در جمهوری خلق چین نشان می‌دهد. بعلاوه، نتایج همچنین تاثیرات مثبتی را نشان می‌دهد که نظام نوظهور حقوق مالکیت معنوی روی صادرات OECD، به‌ویژه در حوزه پایبندی چین به سازمان تجارت جهانی و تعهدات TRIPS، دارد(لیگسالز، 2010: 144).

رابطه بین (حقوق مالکیت معنوی)[1] و (سرمایهگذاری مستقیم خارجی)[2]

FDI به عنوان کانال مهمی برای کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته کشورهای خارجی است. به هر حال، شرکت‌های چندملیتی، سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور را در صورتی مد نظر قرار می‌دهند که محیط سیاسی و اقتصادی باثباتی وجود داشته باشد، و اینکه به حقوق سرمایه‌گذاران خارجی، به ویژه حقوق مالکیت معنوی ان‌ها، احترام گذاشته شود. حقوقی همچون حق ثبت و نشان تجاری به عنوان دارایی‌های مهمی برای شرکت‌های چندملیتی در بازار خارجی است، تا امیدی برای کسب موفقیت در رقابت با شرکت‌های محلی باتجربه‌تر که در بازار داخلی‌شان جذب شده‌اند، داشته باشند (دانینگ، 1980).[3]

منابع

Dunning, John H. (1980): Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests, in: Journal of International Business Studies, Vol. 11, No. 1, pp. 9-31.

Johannes Liegsalz  (2010). The Economics of Intellectual Property Rights in China, Dissertation Ludwig-Maximilians-University Munich,

[1] . IRPs

[2] . FDIs

[3] Dunning, 1980

2165 بازدید